Fossekallen dykker etter det meste av føden.
Kan oppholde seg fra 30-60 sekunder under vann, der den svømmer med vingene eller vandrer langs bunnen.
Har ikke svømmehud på bena, men kraftige klør.