Fossekallen lever av vannlevende insekter, og er derved en indikator på elvas tilstand.
Hvis den blir forurenset og sur, dør disse insektene, og fossekallen vil ikke lengere ha tilhold her.
Dette er fra Badderelva - og i den lever det!