MARS
______

Måneden er oppkalt etter den romerske krigsguden Mars.
På den nordlige halvkule er mars tradisjonelt ansett som den første vårmåneden.
Vårjevndøgn er også alltid i mars. Varierer mellom 20. og 21. og en sjelden gang den 19.