Elgspor

Men her har den altså tråkket opp sitt spor i nysnø - også har vinden kommet i etterkant og feid bort løssnøen.
Det hardtråkkede sporet til elgen står igjen.