Knuskkjuke

Sopp - som oftest 10-30 cm, men kan bli opptil 50 cm.
Utvikles på levende stammer til en rekke løvtrær, som her, på bjørk.
Den dreper til slutt vertstreet.
Stammen svekkes der soppen sitter, og til sist så knekker treet.
Men soppen har allikevel vært kjent og brukt som nyttevekst helt siden steinalderen. Der den ble tørket og brukt til opptenning av ild.