Og dette kan tyde på at E6 over Kvænangsfjellet er åpen...