Mot bygda ved Badderfjorden

Februarsola ble stor der den bryter gjennom snøgovet oppe i Hoanka.