Tanker ved 19. februar 2021

Dagens nyhetsbilde innenriks, kan sammenfattes i en setning fra Tor Jonsson

"Når svart går over i svart..."