Kvænangen

Et klassisk Kvænangsmotiv - der gården ved Straumbukta på nordsiden av Sørstraumen står i forgrunnen, og de ruvende Tindene kneiser bak