Her er denne festebøyla i dette staget knekt tvert av - trugen henger bare fast i en side - og det er umulig å gå med den.
Og utføre en provisorisk reparasjon i felt på dette er nok heller ikke helt enkelt.
Noe forvarsel får man ikke, så på en lengere tur kan dette fort bli et problem - jeg har hatt det!

Se neste bilde.