Bindingsfeste til trugekanten. Ok her.

Se neste bilde.