Undersiden av Tubbs truge

Se øverste bindingsfeste her.

Det er altså dette stålstaget som bærer bindingen - og er festet til trugesidene - som knekker tvert av.

Se neste bilde.