Sola går - og skyggene kommer

Og nattens frost vil senke seg over fugler, dyr...og mennesker