Den standhaftige tinnsoldat

Gråhegre - i landskapet

Denne må vel være en av de mest tålmodige fiskerne i våre fjorder - der den står/sitter i sjøkanten time etter time - flytter seg bare etter flo og fjære.

Men tålmodigheten bor i naturen - og landskapet