Teist

Tilhørende alkefamilien - 30-34 cm.

Høyeste kjente levealder for en merket fugl i Norge er 18 år.