Rapport fra fjorden - 17. februar 2021

En reprise på gårsdagen - men helt grett at slike dager står i kø.
-9 og så stille at denne løvtynne isen på fjorden nærmest ikke brytes opp.