Hegre og skarv - hver på sin post

Jeg takket for meg, og ruslet hjem