En liten koloni med havelle koste seg utpå fjorden