VENTEVERS I FEBRUAR
____________________


Du må lære å vente.
Du må bære dine vintrer,
stå dine vakter hos det levende,
selv om livet i deg er lite og svart
som loppe på snøen i februar.

Tror du blåveisen smilte
så tindreblått under svàet om våren,
hvis ikke rota hadde bodd
lange måneder
hos tælen og mørket,
med Døden som husvert?


Hans Børli