Dagens fossekall - men egentlig så er det vel den samme som i går

Norges nasjonalfugl - som altså er observert dykkende ved elveråk i Finnmark i -40!

Det er ikke størrelsen det kommer an på når det gjelder å være tøff