Fossekallen var til stede, og fisket i elva.

Et hyggelig møte på en lørdags formiddag.