Som regel kommer livets klokskap for sent.
Da er livets dumheter alt begått.


Nicolaus Cybinski
____________________________

Det å kunne erkjenne at man har en trygghet på seg selv som gjør at en våger å uttale seg på tvers av det etablerte i samfunnet, og da i særdeleshet, på tvers av det politisk korrekte - gir frihet til egne kreative tanker
_______________________________