Den kunnskapsrike er stolt over at han har lært så mye.

Den kloke er ydmyk fordi han ikke vet mer.


William Cowper
_______________________________


Mennesker som flyter på store ord,
har ofte lite sympati å tilby.

Dess større vi ser oss selv,
jo mindre er vi.

Ydmykhet vitner om klokskap.
Manglende ydmykhet avslører dumskap.
________________________________


Jeg er et menneske.
Jeg har erkjent storheten i det å være så uendelig liten.


Hans Børli