HÅP
____

Den største verdien vi har er morgendagen og framtiden.

Det å verne om, og ta vare på Naturen, er den største verdiskapning vi kan gjøre.
_________________________________


Håpet er regnbuen over livets nedstyrtende elv


Nietzsche