Våren

slik de første menneskene i Kvænangen kanskje møtte den...

og slik jeg møtte den