Fokuserte inntrykk fra landskapet - i lys og stemninger

Januardagens glød. 

Med så lite snø i landskapet som vi har fått denne vinteren, blir stemningen noe uvanlig til midtvinter å være.

Men lyset i skyene forteller om årstiden.