Sekkemo kirke

i en blå påsketime
________________

Mektige Gaggavarrit ruver bak - som Vårherres egen altertavle