Vi vandrer i møte med tiden - mot øst

Og selv ikke i 1000delen av 1 sekund, står vi, eller tiden, i ro