Vindu mot en annen tid...

En tid da ordet "nabo" betød trygghet og hjelpsomhet.

En tid i slit - men enda tid for medmennesker