Ærfugl

Sosiale fugler som nesten alltid opptrer i flokk. Særlig på vinteren - og i hekketiden om sommeren.
Kan dykke ned mot 50 m. men det vanlige er nok mellom 2-15 m.

Kjært barn har mange navn; e, efugl, ekall, estegg, ekjerring eller bare ea.

Edderfugl fra gammelt av. Og kanskje var dette Norges første husdyr - i vikingtiden.

Høyeste kjente levealder av en ringmerket ærfugl i Norge er 58 år!