HÅP
_____

I coronanes nådeløse jerngrep blir vi mennesker som små skjøre grasstrå

Men grasstråene står ofte vinterstormene over - og våkner til liv igjen på våren

Det er håp...