Fra Diasarkivet - august 1996
__________________________

Fra Nagiroai`vi - 726 moh.

Grensepunkt Kvænangen-Alta - Troms-Finnmark

Ca 30 km sørøst av Badderen og ca 10 km øst av Gærbehat. Kvænangsvidda flater ut her mot sør og sørøst og møter den nordvestlige delen av Finnmarksvidda.
Flatene framover her er lakkoene ved Jal`ges, Sneddet, Cui`dnar og Badalakko ved Badajav`ri.
Denne lett synlige toppen fra store deler av vidda her, Sil`babålus Gætkasoai`vi sees litt mot høyre i bildets bakkant.
På den toppen hadde jeg engang gleden av å møte dagen...Carpe diem...

Grunnen til at jeg har så lite oppakning med meg her er at jeg hadde telt nede ved Cuoaigalanoaivi/Skilaupfjellet.