Det reiv godt over her, men ikke mye løs snø å flytte på lengere