Landskapet framstår nakent og goldt nå

men det finnes nok liv her

Jeg så ingen - men det var nok noen som så meg...