En rotstubbe som står i bekken har blitt pyntet ned krystall.

Er jo under innfrysningen i bekken her at vannet som spruter opp over disse gamle bjørkestubbene fryser til.