Naiggàcohka rundt

Velkommen til en vandring Naiggàcohka rundt 3. september 2020 

Ved kommunegrense Kvænangen - Nordreisa 

25 km til toner fra en frisk sørøstlig bris og +20 

13 timers LYKKE!