Fjæreplytt 

En tillitsfull liten fjærball - ca 20 cm. 

Særlig i mørketiden er de lite sky. Man oppdager dem sjelden ikke før en hører den gode pludringen rundt bena. 

Er alltid flere ilag - gjerne i store flokker. Og kan som her, komme deg i møte. 

I fjæralandet er det alltid godt å være. 

Som oftest ser en fjærkledt liv der - fra vinter til sommer - i storm og stille. 

 

 

 

Rødrev 

"Mikkel rev" er det alltid koselig å få møte - men oftest blir det bare et lite gløtt.

I "De gode gamle dager" hørte man ofte rev som bjeffet i fullmåne netter - særlig i februar-mars. De søkte etter en make.

Nå høres ikke dette ropet fra naturen mer - i hvertfall ikke her i "mine" trakter. 

Men sporene i snøen etter dette vakre dyret forteller sine historier - fra vinternattens eventyr...

Og ett og annet gledelig møte. 

 

 

Fjellvåk 

Fjellheimens aristokrat - og et symbol på det frie liv i fjellet.

50-60 cm, vingespenn opptil 1,5 m.

Når jeg hører dens vemodige, nesten klagende skrik i månedsskifte april-mai, vet jeg at sommeren er like om hjørne.

Den bærer bud om det. 

Og det vekker et håp i meg...et håp om å få leve i enda en sommer...

 

 

Fossekall 

 Norges nasjonalfugl - 17-20 cm.

Og den er en flott og verdig ambassadør for fuglene i vårt til tider barske klima - der den er blitt observert i Finnmark, dykkende etter føde i åpne elveråk i -40! 

Svømmer med vingene, og kan oppholde seg under vann opp mot 1 minutt. 

Fossekallen er avhengig av rikelig med vannlevende insekter, og er derfor en indikator på tilstanden i større bekker og elver. Er disse forurenset og "død" vil ikke fossekallen ha tilhold i slike vassdrag.

Naturen viser sin egen helsetilstand - til den som vil se...

 

 

 

 

Fjellrype 

Den stolte rypesteggen poserer i midnattsola sent i mai.

Håper å finne ei høne, og bringe genene og arten videre her i fjellheimen.

Det er så godt å få være til stede - blant beboerne - og se at livet går videre...enn så lenge...

Men det er nesten ikke ryper igjen i "mine fjell" 

 

 

Reinrose 

Denne vakre fjellblomsten trives på kalkrike rabber og heier i store deler av fjellheimen.

Bare 3-10 cm. og kan forekomme i store antall enkelte steder, der de danner reinroseheier.

En må legge seg ned, stikke nesen borti, først da ser man hvor vakker de er.

Og slik er det med de fleste fjellblomstene. De er så små. 

De må sees med ydmykhet...og kjærlighet. 

 

 

 

Harepus nyter det gode liv i sommerenga.   I overflod av variert mattilgang. 

Sommeren er en gledens tid for alt liv i naturen. 

Det spirer, det gror, det fødes og vokser. Det LEVER! 

 

 Vinteren er en eneste lang kamp for å overleve...til en ny sommer. 

 

 

 

Blåvinge 

Kanskje vår vakreste sommerfugl her nord. 

Vingespenn 21-33 mm 

På fine solskinnsdager i juli kan man møte disse som små gleder - ofte sittende i gullris, men også på andre blomster.

Naturens små flagrende smykker - de gleder mer enn diamanter. 

De vitner om hvor vakkert livet er - og hvor skjørt livet er...

 

 

Skogstorkenebb 

 Når en lever tett på naturen, kan sommeren gi overveldende inntrykk.

Alt framstår i sin vakreste prakt - der det yrer av liv...

Og bak det hele spiller bekker, elver og fosser sine symfonier.

Blomsterenga henspeiler tankene til et paradis - Og man lever midt opp i alt dette.

Godt at det er lyst døgnet rundt her nord.

Det er mye man skal få med seg i hendelsrike sommermåneder...der livet er så ubarmhjertig kort. 

 

 

 

Humle 

 Blant de mest iøynefallende insekter i vår del av verden.

Viktige bestøvere/pollinering av planter - og en vesentlig bestanddel i økosystemet.

De er en indikator på naturens tillstand - og en nøkkel til framtidig eksistens. 

 

 

 

 

 

 

Korsedderkopp 

 

Fascinerende møte mellom åtte par øyne og seksten ben.

Ca. 600 arter finnes i Norge - og de har kanskje en viktigere rolle i naturen en alminnelig antatt.

Fra undersøkelser i Sveits er det beregnet at edderkopper setter til livs ca. 38 millioner insekter og fluer m.m hvert år, pr. hektar.

Omregnet til vekt blir det ca. 150 kg. 

Elektronmikroskopiske undersøkelser har vist at enkelttråder i et nett har en tykkelse på 0,000 015 mm.

 

Blant de mest fascinerende og avanserte skapningene i naturen disse. 

 

 

 

 

TAKK 

Der strandbalderbråen lener seg i hengivenhet mot kveldssola - 

Takker jeg som naturromantiker for at jeg fikk være til stede i en slik vakker sommerkveld. 

Øyeblikk som legges i minnet - til mørket og vinterstormene kommer...

                                         ________________________

 

Når stormene omslutter deg og dine øyne ikke kan finne horisonten, da kan du tape mye.

Hold fast på din kjærlighet til livet, for det er selve blodet som renner gjennom årene dine.

 

Høvding (Chif) Dan George 

Coast Salish "My Heart Soars"