Østersurt

Krypende stengler som blir opp til 50 cm.
Er en populær beiteplante dette - men er jo ikke mange dyr som går fritt i fjæra lengere.