Stransbalderbrå - Tripleurospermum maritimum

10-60 cm Korg 4-5 cm
Denne kan forekomme i store mengder langs kyst og strender år om annet.
Artsnavnet maritimum er avledet fra det latinske ordet mare (hav) og betyr den som "vokser ved havet"

Korgplantefamilien