Skjørbuksurt - Cochlearia officinalis

3-40 cm Fire kronblad 4-5 mm
Formrik og flott med endatil god lukt denne.
Finnes langs hele kysten.
Har fått sitt navn p.g.a. at den er rik på C-vitamin - og er blitt brukt av spesielt sjøfolk i uminnelige tider mot sykdommen sjørbuk.
Men også mot gikt og åpne sår.
Artsnavnet officinalis kommer av latin officina som betyr verksted eller apotek, og henspeiler på at arten har vært brukt som legeplante.
Tilhører korsblomstfamilien

Her ser vi den ved Sørstraumbrua i midtnattsolas glød.
Sjeldent å få medisin servert så vakkert.