Fjellsmelle - Silene acaulis

Ca 5 cm høy. Vokser i puteformer som kan bli opp til 0,5 m. I Troms opp til over 1500 m Jotunheimen helt opp til over 2200 m!
Her i nord kan den påfinnes helt ned til kysten.
Den kraftige peleroten holder planten fast på utsatte voksesteder, og selve fjellsmelletuen kan bli over 100 år gammel.
Peleroten fylles om høsten opp med næring og kan spises. Både på Island og Grønland har fjellsmellerøtter vært spist i nødsår.

Nellikfamilien