"Søsken på Guds jord"

Det er nok en kommunikasjon der - men vi ser det ikke