Fjellfuru

Furu er ikke bare furu.
Finnes visstnok 11 slekter og ca 230 arter! der alle, foruten en - "sumatrafuru" vokser nord for ekvator.
Vanskelig å konkludere med at det finnes en eksakt art som kan kalles "fjellfuru" - men for meg er denne selve "beviset" på at den finnes.
Lavvokst og bred i utstrekning.
Vokser tilsynelatende rett på berget.
Sjelden å finne med en så harmonisk form som her.
Denne er ca 5 m i utstrekning.