Konstellasjon

Et isflagg mot livets glødende puls

Åtte minutter bruker lyset på sin ferd imellom disse ytterpunktene

Og deri lever vi

En tilfeldighet...?