Fjellbjørkeskogen står så tydelig fram i den nesten monokrome marsdagen