Det er Guds vilje at vi ikke alene skal være lykkelige, men at vi skal gjøre oss selv lykkelige.
Det er den sanne moral.


Kant