Når statsledere går ut og kritiserer den kunstneriske frie stemme - gråter demokratiet

ej