Broer kan være spesielt krevende da vindstyrken over toppen ofte kan være det dobbelte av hva den er ved bro-fotene.
Faren for å blåse over broa er nok sjelden - med det kan være vanskelig å holde seg der en bør og skal i henhold til den motoriserte trafikken.
Løse deler som (tomme)sykkelvesker kan lett fly av gårde og skape utrivelige situasjoner under overfarten. Disse bør festes forsvarlig.

Samme gjelder briller for de som bruker det!