Ved møte av årets første fjellpryd åpnes døra inn til sommeren