Kvænangens moai

Jeg kom på en av Thor Heyerdahls steinfigurer fra Påskeøya. Denne er fra vest i Kvænangen - innpå Rakkenesfjellet.